AANMELDEN & INFORMATIE

De procedure is als volgt:

Na een eerste inventariserend gesprek geven we u een advies. 

Na dit advies geeft DKB de opdracht door aan specialisten in ons netwerk. Zij zijn daarna verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van de opdracht(en) met de executeur testamentair of de vertegenwoordiger van de erven met mandaat.

Dit wordt contractueel vastgelegd.