Skip to content
aanmelden voor de collectie | Mijn DKB login | help!

Diensten

Stichting DKB bemiddelt na opname in het DKB digitaal archief op verzoek in diensten via het DKB netwerk, zoals: website maken en/of online houden, (nagelaten) werk selecteren, taxeren, fotograferen, monografie schrijven, atelier opruimen, expositie organiseren, opslag, domeinnaam en/of social media regelen, enz.

De vergoeding van de werkzaamheden geschiedt in onderlinge afspraak met de betreffende deskundige.
kantoor@digitaalkunstbeheer.org