Kosten

DKB digitaal archief
GRATIS aanmelden voor de collectie gedurende de corona crisis! (zie selectiecriteria).
U krijgt dan één pagina met gegevens over u als kunstenaar en 10 afbeeldingen van uw werk.

Diensten
Daarnaast bemiddelen we in diensten op maat. De vergoeding van de werkzaamheden geschiedt in onderlinge afspraak met de betreffende deskundige.

Info en contact
kantoor@digitaalkunstbeheer.org

Bankgegevens
Het rekeningnummer is NL20 TRIO 0391 2281 29
t.n.v. Digitaal KunstBeheer.