Kosten

DKB digitaal archief
U kunt zich voor € 25,- aanmelden (zie selectiecriteria).
U krijgt dan een pagina met gegevens over u als kunstenaar en 10 afbeeldingen.

Diensten
Daarnaast bemiddelen we in diensten op maat. De vergoeding van de werkzaamheden geschiedt in onderlinge afspraak met de betreffende deskundige. 

Info en contact
kantoor@digitaalkunstbeheer.org

Bankgegevens
Het rekeningnummer is NL20 TRIO 0391 2281 29
t.n.v. Digitaal KunstBeheer.