Installatie De Grote Oversteek, Loods 6, Amsterdam