Spitz-Saskia-Walking-on-the-Equator-no-1-blauwvoet-2006