Missie

Stichting DKB is voor zover bekend uniek in haar missie. Zij staat voor digitaal behoud van het erfgoed beeldende kunst.

Daarbij gaat het de stichting om blijvende zichtbaarheid van kunstwerken van professionele beeldend kunstenaars die hebben bijgedragen aan het kunstklimaat en de kunstproductie in Nederland, inclusief de kunst die buiten het officiële circuit van musea publieke bekendheid geniet waaronder het meer experimentele werk en het uitgebreide netwerk van kunstenaarsinitiatieven en verenigingen.

 
Bij de beeldende kunst bestaat het culturele erfgoed uit de som van individuen, anders dan bij andere vormen van cultuurgoed vaak het geval is.
Na overlijden is een individueel kunstenaar afhankelijk van het netwerk, zijn/haar familie, vrienden, collega’s wat betreft de zorg voor de nalatenschap. Daardoor dreigt dit deel van het culturele erfgoed te verdwijnen. 
Stichting Digitaal KunstBeheer neemt hier de rol van beschermer van het cultureel beeldende kunst erfgoed op zich.


Het kunsthistorisch perspectief en maatschappelijk belang van het behoud van bovengenoemd erfgoed beeldende kunst zijn leidend voor de missie van de Stichting DKB.