Skip to content
aanmelden voor de collectie | Mijn DKB login | help!

THE ARTIST IS NOT PRESENT

Artikel over Stichting Digitaal KunstBeHeer in BBK Magazine
2e kwartaal 2020

kM 103 / 2017
Voor altijd vindbaar

Digitale archieven voor beeldende kunst en fotografie

Door Anton Staartjes

Het overlijden van een beeldend kunstenaar of fotograaf is voor de nabestaanden een tragisch moment. Naast het verwerken van het verlies zijn er ook praktische zaken aan de orde. Hoe te zorgen dat werk van de overledene vindbaar en zichtbaar blijft? Wat gebeurt er met een in een atelier, studio of woonhuis opgeslagen werkvoorraad? Voor antwoord op deze vragen zijn er twee initiatieven in het leven geroepen: de Stichting DKB voor beeldend kunstenaars en 1000fotos voor fotografen.
website kM: kunstenaarsmateriaal.nl

Artikel vakblad Uitvaart

pdf van het artikel

Vermelding in Articula

Articula is het online tijdschrift van Arti et Amicitiae, de oudste vereniging in Nederland waar beeldende kunstenaars het voor het zeggen hebben.
Articula, Arti et Amicitiae

Vermelding website Artdata

Artdata combineert de inhoudelijke kennis van de kunstenaar met de praktische ervaring van de bibliothecaris.
www.artdata.nl