Doelstelling RKD

Het RKD beheert, behoudt, onderzoekt, presenteert en publiceert kunsthistorische kennis en informatie  voor musea, wetenschap en publiek. 
Het RKD maakt kennis, onderzoek en informatie over de kunst van de Nederlanden in internationale context wereldwijd toegankelijk voor musea, wetenschap en publiek. Het RKD behoort met de analoge en digitale collecties van beelddocumentatie, bibliotheek en archivalia tot de belangrijkste kunsthistorische kenniscentra ter wereld.

Visie

Het RKD wil het publiek actief betrekken bij ontwikkelingen en ambities op het gebied van (digitale) dienstverlening, publieksbereik en digitale duurzaamheid. Wij richten de blik naar buiten om maximaal gestalte te geven aan onze missie.

rkd.nl/nl/