Het RKD is de overheidsdienst in Den Haag die sinds de middeleeuwen documentatie bewaart van kunstenaars. Op de website staat het volgt omschreven:

Missie

Het RKD maakt kennis, onderzoek en informatie over de kunst van de Nederlanden in internationale context wereldwijd toegankelijk voor musea, wetenschap en publiek.

Visie

Het RKD beheert, behoudt, onderzoekt, presenteert en publiceert kunsthistorische kennis en informatie  voor musea, wetenschap en publiek. Het RKD wil het publiek actief betrekken bij ontwikkelingen en ambities op het gebied van (digitale) dienstverlening, publieksbereik en digitale duurzaamheid. Wij richten de blik naar buiten om maximaal gestalte te geven aan onze missie.

meer lezen en bekijken

lB2a_i9R