aanmelden voor de collectie | Mijn DKB login | help!

WELKE KUNSTENAARS KOMEN IN AANMERKING?

Professionele kunstenaars komen in aanmerking voor opname in de digitale collectie van de DKB website.

criteria:

  • Heeft meerdere jaren zelfstandig gewerkt als beeldend kunstenaar en een oeuvre opgebouwd
  • Heeft professionele documentatie van het eigen werk
  • Exposeert (of heeft geëxposeerd) met enige regelmaat (op een professionele plek)
  • Kan het eigen werk plaatsen binnen het geheel van hedendaagse richtingen
  • Heeft professionele en/of collegiale contacten in de kunstwereld

De beslissing voor opname in de collectie berust bij de selectie commissie.