Skip to content
aanmelden voor de collectie | Mijn DKB login | help!

WELKE KUNSTENAARS KOMEN IN AANMERKING?

Professionele kunstenaars komen in aanmerking voor opname in de digitale collectie van de DKB website.

criteria:

  • Heeft meerdere jaren zelfstandig gewerkt als beeldend kunstenaar en een oeuvre opgebouwd
  • Heeft professionele documentatie van het eigen werk
  • Exposeert of heeft geëxposeerd met enige regelmaat op een professionele plek
  • Kan het eigen werk plaatsen binnen het geheel van hedendaagse richtingen
  • Heeft professionele en/of collegiale contacten in de kunstwereld
  • Heeft een oeuvre met een eigen karakter dat zichtbaar een ontwikkeling heeft doorgemaakt 

De beslissing voor opname in de collectie berust bij de selectie commissie.
Over de beslissing om afbeeldingen van kunstwerken van een aangemelde kunstenaar wel of niet op te nemen in de DKB collectie worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan en/of gecorrespondeerd.