Skip to content
aanmelden voor de collectie | Mijn DKB login | help!

Supporters steunen DKB

De supporters van DKB dragen bij aan het bouwen van het digitale kunstarchief van de toekomst.  Hun  steun vormt het fundament  van de organisatie.  Zij zijn nauw betrokken bij het wel en wee van de organisatie en dragen bij aan de  naamsbekendheid van het archief.
 
DKB is een organisatie zonder winstoogmerk.
Alle bestuurstaken en organisatorische  taken worden door vrijwilligers onbezoldigd uitgevoerd.
Om op ruime schaal bekendheid te geven aan DKB en de collectie te kunnen waarborgen zijn investeringen nodig. 
 
Dit alles kan alleen met steun van supporters. Voor een klein bedrag per jaar helpt U de doelstelling te realiseren. Uw steun wordt zeer gewaardeerd.
 
U kunt ons steunen via het formulier rechts op de pagina.