aanmelden voor de collectie | Mijn DKB login | help!

Supporters steunen DKB

De supporters van DKB dragen bij aan het bouwen van het digitale kunstarchief van de toekomst.  Hun  steun vormt het fundament  van de organisatie.  Zij zijn nauw betrokken bij het wel en wee van de organisatie en dragen bij aan de  naamsbekendheid van het archief.

DKB is een organisatie zonder winstoogmerk.

Alle bestuurstaken en organisatorische  taken om de dienstverlening mogelijk te maken worden door vrijwilligers  onbezoldigd uitgevoerd.

Om op ruime schaal bekendheid te geven aan DKB  en om  de dienstverlening optimaal te kunnen vervullen zijn investeringen nodig.

De dienstverlening wordt uitgevoerd tegen maatschappelijk tarief.

Voorts wil DKB een solidariteitspotje maken om  diensten te verlenen aan  kunstenaars en nabestaanden die financieel niet in staat zijn deze zelf te financieren.

Dit alles kan alleen met steun van supporters. Voor een klein bedrag per jaar helpt u de doelstelling te realiseren. Uw steun wordt zeer gewaardeerd.

BANKGEGEVENS

Het rekeningnummer is NL20 TRIO 0391 2281 29 t.n.v. Digitaal KunstBeheer.

Liefhebber
u betaalt: € 25.- per jaar
u ontvangt: nieuwsbrief, 
netwerkborrel

Weldoener
u betaalt: € 50.- per jaar
u ontvangt: nieuwsbrief
netwerkborrel
atelierbezoek

Mecenas
u betaalt: € 100.- per jaar
u ontvangt: nieuwsbrief
netwerkborrel
atelierbezoek
kunstcadeautje