aanmelden voor de collectie | Mijn DKB login | help!
Close
Skip to content

Waarom DKB

Stichting Digitaal Kunstbeheer (DKB) is een niet op winst gerichte organisatie, geïnitieerd door kunstenaars, die zich inzet om werk van hedendaagse Nederlandse beeldend kunstenaars in digitale vorm te bewaren, zichtbaar te houden en voor een breed publiek zichtbaar te maken.

Het gaat DKB om blijvende zichtbaarheid van de bijdragen aan het kunstklimaat en de kunstproductie in Nederland, ook van het alternatieve circuit: het meer experimentele werk en het uitgebreide netwerk van kunstenaarsinitiatieven.

DKB wil een eigen beeldbank opzetten om meer afbeeldingen te kunnen tonen. Deze beeldbank maakt het werk toegankelijker voor een breed publiek dat in kunst is geïnteresseerd.

DKB onderzoekt de mogelijkheden om samen te werken met andere organisaties binnen de beeldende kunst sector.

Nu werkzame kunstenaars kunnen al beginnen met het opbouwen van een beeldarchief bij DKB.

DKB is een pioniersproject en al enige tijd bezig
. Om onze doelstelling te bereiken om daarmee bij te dragen aan het erfgoed beeldende kunst, werken we graag samen met andere organisaties op dit terrein, zoals kunstenaarsorganisaties en Kunstenaarsverenigingen en met ontwikkelaars en pioniers op gebied van digitaal beheer van beeldende kunst.

Het initiatief van DKB maakt het mogelijk om behalve kunstenaars die opgenomen zijn in museale collecties ook werk van kunstenaars en initiatieven die (nog) niet museaal zijn verzameld zichtbaar te maken en houden. 

Aanvankelijk was DKB gericht op de nalatenschap van overleden kunstenaars.
Dit idee is bijgesteld en verbreed naar kunstenaars die hun oeuvre voor de toekomst digitaal willen bewaren.

Daarnaast bemiddelt DKB in diverse diensten voor (overleden) kunstenaars en hun nabestaanden op digitaal, juridisch en praktisch niveau.  Diensten die o.a.  het beëindigen of het opnieuw opzetten van een website,  het fotograferen van werk, regelen van sociale media, atelier opruimen, opslag regelen en dergelijke omhelzen , alles wat nodig is om kunstwerk(en) (een selectie) duurzaam te bewaren.

De nieuwste aanmeldingen